Trygg på jobb - med landbruk som eksempel

  • Tips en venn om denne siden

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel er en heldagsaktivitet som lokallaget kan gjennomføre i ungdomsskolen. Opplegget er er en skoleversjon av kurset Praktisk HMS-arbeid. Trygg på jobb er utviklet etter initiativ fra Rakkestad og Degernes Bondelag.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel kan knyttes til fag som naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og ikke minst til faget utdanningsvalg. Målet med aktiviteten er å gi elevene kunnskap om sikkerhetsarbeid og landbruk og kjennskap til yrkes- og utdanningsmuligheter i landbruket.

I læreplanes generelle del står bl.a. dette under overskriften Det arbeidende mennesket: ”Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta seg arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver. Skolen må derfor stå i tett utveksling med samfunnet rundt og gradvis gi elever og lærlinger innsyn i og forberedelse for aktivt virke i yrkesliv, kulturliv og politikk.”

Materiell til bruk ved planlegging og gjennomføring av Trygg på jobb:

Rapport med tilbakemelding fra de som gjennomfører aktiviteten vil være viktig for videre utvikling. Bruk av e-læringsdelen er foreløpig gratis for lokallagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere