Samarbeid og kontakt med skolen er en viktig del av Bondelagets omdømmebyggende arbeid.

Skolekontakten koordinerer lagets samarbeid med skolen og profilerer bondelagets skolemateriell. Det enkelte lokallag finner selv ut hvilke skoleaktiviteter og alderstrinn man ønsker å prioritere.

Materiellet på disse sidene inneholder informasjon, lenker og aktivitetsopplegg som kan brukes av både lærere, lokallag og enkeltbønder. Ta kontakt dersom dere har spørsmål til materiellet eller tips til forbedringer.

Dengronnskolen.no

Dengronneskolen.no er en enkel, morsom og gratis nettside om landbruk med materiell og aktiviteter for barn. Siden har også en temabank rettet mot lærere i skolen, lokallag i Bondelaget og andre som ønsker å gjennomføre pedagogiske aktiviteter for barn. Temabanken har ferdige undervisningsopplegg som ivaretar kompetansemålene i de nye læreplanene. Her kan lærere og andre enkelt sortere seg frem til undervisningsopplegg ved å velge alderstrinn, emner (fag) og temaer. Artiklene på forsiden er skrevet for barn om landbruket i Norge, bondens arbeid, dyr og vekster. I tillegg har siden en kalender med merkedager som kan gi inspirasjon til å bruke og lære mer om norske råvarer og produksjon.

Materiell - Den grønne skolen

Det er mye kunnskapsmateriell som egner seg for skoleelever tilgjengelig i bondelagets nettbutikk. Den grønne skolen er utviklet for barnetrinnet, mens de andre heftene og bøkene passer til ungdomsskole og videregående. Mange skoler kjenner ikke materiellet, lokallaget kan samle materiellet i Bondelagsmappe eller bærenett og gi til skoler/lærere. Ta også med informasjon om landbruket i kommunen/fylket og kontaktopplysninger til lokallaget. 

 

Kontaktperson: Inger Johanne H. Sveen, inger.johanne.sveen@bondelaget.no