Skolekontakt

  • Tips en venn om denne siden

Alle lokallag bør ha en skolekontakt med ansvar for kontakt mellom landbruk og skole. "Den grønne skolen" er Norges Bondelags kunnskaps- og aktivitetstilbud til barn og unge.

Samarbeid og kontakt med skolen er en viktig del av Bondelagets omdømmebyggende arbeid.

Skolekontakten koordinerer lagets samarbeid med skolen og profilerer bondelagets skolemateriell. Det enkelte lokallag finner selv ut hvilke skoleaktiviteter og alderstrinn man ønsker å prioritere.

Materiellet på disse sidene inneholder informasjon, lenker og aktivitetsopplegg som kan brukes av både lærere, lokallag og enkeltbønder. Ta kontakt dersom dere har spørsmål til materiellet eller tips til forbedringer.

Materiell - Den grønne skolen

Det er mye kunnskapsmateriell som egner seg for skoleelever tilgjengelig i bondelagets nettbutikk. Den grønne skolen er utviklet for barnetrinnet, mens de andre heftene og bøkene passer til ungdomsskole og videregående. Mange skoler kjenner ikke materiellet, lokallaget kan samle materiellet i Bondelagsmappe eller bærenett og gi til skoler/lærere. Ta også med informasjon om landbruket i kommunen/fylket og kontaktopplysninger til lokallaget. 

 

Kontaktperson: Inger Johanne H. Sveen, inger.johanne.sveen@bondelaget.no

Lenkesamling - skole

Denne siden inneholder lenker som kan være til nytte både for elever, lærere og bønder som samarbeider med skolen. Noen av lenkene er til sider på engelsk, dansk og svensk.

Barneskole

Her finnes noen aktivitetsopplegg til bruk i skolen eller ved gårdsbesøk. Materiellet passer sammen med heftene i serien "...boka" mi som kan bestilles i nettbutikken.

Kontakt mellom skole og bonde

En bonde kan komme på besøk i klasserommet, eller klassen kan besøke bonden hjemme på gården. Det finnes ca 520 lokale Bondelag i Norge. I lokallagene finnes skolekontakter som kan hjelpe skolene i lokalmiljøet å finne en gård å besøke eller en bonde som kan besøke skolen. Ta kontakt med Bondelagets fylkeskontor for å finne ut om det finnes et lokallag i ditt lokalmiljø. Bondelagets fylkeskontor kan også gi tips om aktuelle besøksgårder i fylket.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere