Viktig politisk gjennomslag om moms

  • Tips en venn om denne siden

Utleie av samdriftsfjøs skal ikke lenger betraktes som ordinært utleie, men som en del av en større driftsavtale.

Illustrasjonsfoto: Merete Støfring.- Avgjørelsen er et godt eksempel på at politisk jobbing fører fram, og at politikerne er i stand til å la fornuften gå in over seg, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke som lenge har vært engasjert i saker der samdriftsbønder har blitt møtt med store krav fra Skatteetaten på grunn av et skjemaglipp.

Investert for å møte framtidas krav

- De som rammes av dette er aktive bønder som har fulgt de landbrukspolitiske signalene og investert for å møte framtidens krav, sier Bjørke. - Det er sterkt urimelig at disse bøndene nå skal risikere å komme i økonomisk uføre på grunn av uklart regelverk, sa Bondelagslederen da saken ble offentlig kjent gjennom en serie artikler i Dagens Næringsliv

Krevde regelverksendring

Bjørke uttrykte glede over at landbruksminister Lars Peder Brekk har engasjert seg i problemstillingen, og at Finansdepartementet jobbet for å endre regelverket. - Vi forventer at saken prioriteres høyt og at det nå ryddes opp. Det er også viktig at en regelverksendring får virkning for alle som uforvarende har havnet i denne fellen,  sa Bondelagsleder Bjørke da saken om ekteparet Myrholt ble kjent.

Betyr mye økonomisk

- Dette betyr svært mye økonomisk for de som var rammet av det, understreker Bjørke.

"Alle bønder som har gjort samme skjemaglipp, og ikke registrert at de leier ut fjøset til en samdrift kan nå forvente å få tilbakebetalt all moms og straffeskatt Skatteetaten eventuelt har krevd tilbakebetalt", heter det i en artikkel i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Bondelagets temasider jus og skatt

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere