Utleie av næringslokaler - frivillig registrering i merverdiavgiftsregisteret

  • Tips en venn om denne siden

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsloven, og du vil derfor i utgangspunktet ikke ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift.

Spørsmål:

Jeg er en bonde som vurderer å gå sammen med noen naboer å starte samdriftsfjøs. Jeg skal sette opp nytt fjøs på min eiendom, og samdriften skal leie av meg. Dette kommer selvfølgelig til å koste en del, og ønsker selvfølgelig å få fradrag for inngående merverdiavgift. Er det noe jeg bør passe på?

Svar:

Fjøset du skal sette opp skal du ikke bruke i din egen næring, men leie ut. Du vil derfor i utgangspunktet ikke få fradrag for merverdiavgiften på tilsvarende måte som om du selv skulle ha brukt fjøset. Utleie av fast eiendom er nemlig unntatt fra merverdiavgiftsloven, og du vil derfor i utgangspunktet ikke ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift. Du kan heller ikke fakturere leietaker for merverdiavgift. Men, det finnes unntak. I merverdiavgiftsloven er det gitt en bestemmelse (mval. § 2-3 første ledd) som innebærer at næringsdrivende kan frivillig registrere seg i merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom, slik at man kan få fradrag for inngående merverdiavgift og fakturere leien med merverdiavgift. Er man ikke registret, får man ikke fradrag!

Det er et vilkår for registrering at virksomheten du leier ut til driver momspliktig virksomhet, og det er jo tilfellet i din sak. Videre må leieinntektene være over kr 50 000, med mindre du allerede driver avgiftspliktig virksomhet. Da vil du allerede ha oppnådd beløpsgrensen, og kan registrere deg uavhengig av om leieinntektene overskrider beløpsgrensen.

Selv om du allerede driver momspliktig virksomhet, må du særskilt søke om frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaet ”Samordnet registermelding, Del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret”. I tillegg til skjemaet må du legge ved leieavtalen. Det er nemlig et vilkår for å bli frivillig registrert at man har en leieavtale med en som driver momspliktig virksomhet. Registreringen vil gjelde fra og med søknadsterminen. Dette gjelder også hvis man har årstermin. Det er mulig å søke tilbakegående avgiftsoppgjør innen terminen bygget er tatt i bruk, men det er klart best å registrere seg før man setter i gang når du har leietaker allerede. Da får du fradrag for inngående merverdiavgift fra første stund av. Registrerer man seg etter at utleien er i gang, vil man ikke ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift på de kostnadene man har hatt før registreringen.
 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere