Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

  • Tips en venn om denne siden

Det borgerlige budsjettforliket reverserer regjeringas skatteforslag som ville gjort det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien.

Ingen økning i skatt på gårdsoverdragelser. Foto: Jørgen Skaug.

I regjeringas forslag til statsbudsjett ble det lagt opp til en kraftig skatteskjerpelse ved salg av gårdsbruk innad i familien. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre som ble lagt fram i dag, er dette forslaget borte.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er glad for at skatteskjerpelsene ved gårdsoverdragelser reverseres. - Her har KrF og Venstre gjort en viktig jobb for å sikre rekruttering til framtidas landbruk. Forslaget fra regjeringen ville først og fremst rammet ungdom med planer om å ta over gårdsbrukene fra sine foreldre, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forslaget fra regjeringen gikk ut på å fjerne skattefritaket ved overdragelse av landbrukseiendommer til neste generasjon. Hele tre av fire gårdssalg skjer i dag innad i familien.

- Denne endringen ville gjort det enklere å gå ut av næringa og vanskeligere å komme inn.Regjeringa har uttalt at de både vil styrke rekutteringa til næringa og bruke skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Dette forslaget gikk på tvers av begge deler, sier Bartnes.

- På den annen side er det positivt at regjeringa reduserer skattesatsen for eiendommer som selges på det åpne markedet.

Styrke familielandbruket

Det er heller ikke første gang at regjeringen angriper vilkårene for gårdsoverdragelser i landbruket. I 2013 sørget de for å øke skattebelastninga ved overdragelser med om lag 500.000 kroner for et gjennomsnittlig aktivt bruk. Uten korrigeringen fra samarbeidspartiene ville det altså ligget an til den andre store skatteskjerpingen på to år for unge bønder.

- Dette budsjettforliket viser at regjeringen ikke har støtte for en slik politikk. Vi oppfatter at flertallet på Stortinget ønsker å satse på familielandbruket som utgangspunkt for framtidas matproduksjon. Det bør regjeringen nå ta innover seg, avslutter Bartnes.

Kontakt:
Leder Lars Petter Bartnes, tlf 90084576
Generalsekretær Per Skorge, tlf 97524938

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Her finner du en kortfattet oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet. Sammen med statsbudsjettet ble det også fremlagt et forslag om ny skattereform.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere