Mange fritas fra kravet om å levere næringsoppgave

 • Tips en venn om denne siden

Med virkning fra inntektsåret 2009 har Skattedirektoratet fastsatt en ny forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave. Fritaket vil med enkelte unntak typisk gjelde for ikke mva pliktige næringsdrivende med under kr 50 000 i omsetning. Et av disse unntakene er bønder som krever gjennomsnittsligning skogbruk, eller jordbruksfradrag.

Skattytere som omfattes av fritaket vil ikke ha bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2. Det følger imidlertid av forskrift nr. 1434 § 2 at slike skattytere skal dokumentere transaksjoner mv. i samsvar med bokføringsloven §§ 10 og 11 og bokføringsforskriften kapittel 5, 6 og 8. Dokumentasjonen skal oppbevares i samsvar med bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften kapittel 7 og 8.

Fritaket gjelder ikke for: 

 • selskaper mv. som er skattepliktige etter skatteloven § 2-2 (1) 
 • selskap som nevnt i skatteloven § 2-2 (2) 
 • skattytere som omfattes av skatteloven § 2-3, § 14-81 og § 14-82 
 • skattytere som krever fradrag etter skatteloven § 8-1 (5) eller (7) 
 • skattytere som krever fradrag i skatt etter skatteloven § 16-40 
 • skattytere som krever næringsinntekten fordelt med ektefelle etter skatteloven § 2-11 
 • skattytere som har drevet mer enn én virksomhet i året eller har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune, jf. skatteloven § 3-3 
 • skattytere som plikter å levere følgende ligningsskjemaer: 
  - RF-1122 « Tilleggsskjema for overnattings- og serveringssteder som serverer øl, [...]» 
  - RF-1160 « Særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra foreldres bedrift mv. » 
  - RF-1223 « Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæringen mv. » 
  - RF-1189 « Årsoppgjør for utleie mv. av fast eiendom » sammen med RF-1084 « Avskrivningsskjema » som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen 
 • skattytere for øvrig som er regnskapspliktige etter regnskapsloven§ 1-2, eller 
 • skattytere som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven § 2-1.   

 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere