Bondelagets ekstranett for samarbeidende regnskapskontor

  • Tips en venn om denne siden

Bondelagets ekstranett for samarbeidende regnskapskontor inneholder nyttige fagartikler, nye og gamle skattekursmanus, kopi av nyhetsbrev og nyttige standardavtaler. 

På ekstranettet finner du også ”Min side”. Her får du oversikt over de opplysninger vi har registrert om deg i vårt medlemsregister, eksempelvis adresse, telefonnummer, mv. Du får også mulighet til å endre disse opplysningene selv. Som ansatt på et av våre samarbeidende regnskapskontor vil du også få tilgang på de opplysninger vi har registrert om kontoret, daglig ledere vil i tillegg ha mulighet til å endre kontaktopplysninger. Er du i tillegg medlem i Norges Bondelag, vil du også få oversikt over kontingentgrunnlaget og du vil få mulighet til å skrive ut kopi av kontingentfaktura.

NB! Brukernavnet er din personlige e-postadresse (ikke kontorets felles e-post adresse)

Du får tilgang til vårt ekstranett på følgende måte:

  1. Gå til www.bondelaget.no/ekstranett eller se i høyre hjørne på forsiden, der finner du knappen ” Logg inn” – klikk her
  2. På siden du nå kommer til skal du første gang klikke på linken ”Glemt passord/ny bruker”. Vi har allerede registrert e-post adressen til de fleste av dere. Viss ikke sender du oss en e-post slik at vi får registrert denne (se link midt på siden).
  3. Når du så har tastet inn din e-post adresse skal du få tilsendt et passord på samme e-post adresse.
  4. Logg så på ved å taste inn brukernavn (e-post adressen) og passord (tilsendt). Du kan selv velge eget passord etter at du har logget inn første gang.
  5. På siden du nå kommer inn på velger du menypunktet ”Ekstranett for regnskapskontor”.
  6. Informasjon om innhold og bruk av det nye ekstranettet ligger i artikkel øverst på denne siden.

Ta kontakt med oss på rjspost@bondelaget.no dersom du har problemer med pålogging.

 

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere