Det er en styrke å være mange som drar i samme retning. Det har vi gjort i 2017, og det har gitt resultater.        
        
        
Bondelaget er for alle bønder og andre som er opptatt av norsk mat.        

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere