Bondelaget er en organisasjon der medlemmene eier store verdier. Medlemskap i Bondelaget gir deg reduserte priser på ting- og landbruksforsikringer i Gjensidige Forsikring, samt tilgang til å tegne Norges Bondelags Cyberforsikring. 

Du kan få opp til 40% rabatt på driftsrelaterte forsikringer dersom du gjennomfører Gjensidiges risikovurdering med godt resultat.

Gå til www.gjensidige.no for mer informasjon om organisasjonsfordelene du får som medlem i Norges Bondelag eller ring 915 03 100