Fylkesleder Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag tok opp det han kalte "den berømmelige ulvemeldinga" under generaldebatten på Norges Bondelags årsmøte.

- Vi har gjennom denne nye medinga fått en intervallbasert forvaltning med fire-seks årlige ynglinger, hvorav tre helnorske, og så er altså grenserevir med. Dette vil innebære enda mer skjønnsutøvelse for rovviltforvaltningen, som allerede sliter med tilliten. Vi får dessverre en utvikling i feil retning. Dette skal bli moro framover! sa Aas-Eng ironisk.

Og så la han til et kraftig hjertesukk om klima- og miljøminister Vidar Helgesen:

- På toppen av det hele har vi en miljøminister som uttaler at det nok heller blir seks ulveynglinger enn fire, fordi det er så mye tjuvskyting. Javel, herr statsråd! sa Aas-Eng.

Han sa at han frykter et kraftig eskalerende konfliktnivå, og henvendte seg til landbruks- og matministeren på første benk:

- Trøste og bære! Jeg hadde ikke trodd jeg skulle behøve å gjøre dette, men nå appellerer jeg til deg, Jon Georg Dale: HJELP!