Vi skal innom "Rogalandsgarden" på Meng der bistandsarbeidet starta i 1962 og til Galim der vi støtta et prosjekt i perioden 1995 - 2007. 

Mest tid skal vi bruke i Sambolabo som vi har støtta siden 2007. Der skal vi bl.a. møte spare og lånegrupper, kvinnegrupper, se på brønn og brobygging, ulike næringsaktiviteter, jord og hagebruks-aktiviteter, møter med målgruppene m.m. Litt turisme blir det også tid til, bl.a. i byene Ngaoundere og Douala.

Pris: Maks 25 000 kr (litt avhengig av hvor mange vi blir). Plass til 10 personer. Førstemann til mølla får plass.

Påmeldingsfrist: 10. desember.

Arrangør: U-landsutvalget

For nærmere informasjon og påmelding kontakt Terje Øen, tlf. 970 85 158.