Temaer som gikk igjen var holdningsskapende arbeid, mobilisering av folk til bygging av bruer og brønner, næringsutvikling, spare og låne aktiviteter, dyrking av grønnsaker - spesielt i tørketiden, oppstart av kokebanan og sukkerrør produksjon m.m. To nye bruer er bygd, ei ny mølle er på plass, 738 personer har spart ca 700 000 n.kr gjennom ulike sparegrupper, snaut 1500 personer har fått kortsiktige lån og interessen for å dyrke ulike jordbruksvekster er økende. Vil du vite mer om hva som foregikk i fjor så les årsmeldinga! Her er mye å glede seg over!