Aud Ellen Risa fra Bygdekvinnelaget var i Afrika for første gang. Hun klarte seg veldig godt – selv om hun ikke ville kjørt med traktoren sin på en del av veiene vi fôr over med bil. Ellers var Ole Eriksen og Terje Øen med fra U-landsutvalget, og Per Bergøy, tidligere medlem i U-landsutvalget.

Det var utrolig spennende å se hvor mye en kan få utretta med begrensa midler. Vi fikk se både bruene og brønnene som er bygd i siste treårs periode, vi besøkte alle gruppene, hadde møter i flere landsbyer, så på møllene og besøkte to nye områder i prosjektområdet (Koui og Mayo Kelele) hvor vi ikke har vært før. Vi fikk også snakke med enkeltpersoner og dermed innblikk i hva de drev med.

Vi besøkte mange fra den offentlige forvaltningen, det være seg fylkesmenn, lamidoene i Galim og Banyo, ordførere, landsbysjefer m.fl. Det var kjekt å høre hvor fint de snakka om de ansatte i prosjektet og hvor inderlig de ønsket at vi skulle fortsette. Det var skryt og stor takknemlighet over alt. Vi har lovt å støtte prosjektet ut 2019 og vil nå vurdere om vi skal fortsette aktivitetene i de samme områdene eller endre litt på satsingsområdene. Visjonen vår er: «Inspirere til bærekraftig utvikling». Og det var nettopp det vi så på turen!  

Vi i U-landsutvalget vil gjerne komme på besøk i lokallaga og fortelle «en god historie» som prosjektet i Sambolabo er. Dere kan være stolte av det dere er med på! Ta kontakt med Aud Ellen Risa (932 85 000), Ole Eriksen (483 58 880) eller Terje Øen (970 85 158) om dere vil ha besøk.

Nye utfordringer:

Med bedre veier øker behovet for jordbruksveiledning og nærings -utvikling.

Nye områder vi besøkte i år ønsker at prosjektet skal starte opp hos dem.

Vi må ruste opp gruppene slik at de kan klare spare og låneaktivitetene på egen hånd. Da må det undervises i regning!

Flere glimt fra besøket finner dere på:

Facebook: Rogalandsgården i Kamerun – Sambolabo

Hjemmesidene til Rogaland Bondelag – søk «Rogalandsgarden»

 

 

Hva om hvert lag eller du som leser dette VIPPSA et par hundrelapper hver?

VIPPS nr. 93169