Kvinnene kommer med kornet sitt som skal males. Ei mølle gjør hverdagen mye lettere for kvinnene og barna.

I 2015 er det installert ny mølle i en landsby som heter Ndippele. Landsbyen har oppretta et eget styre for mølla som drifter og har ansvar for mølla. De har fått lån gjennom prosjektet til innkjøp av mølla.

Her er den andre brua som ble bygd. 3,5 meter høg, 4meter bred og 11 meter lang.

Her er vadestedet (brua) som ble bygd i 2015, 39 meter lang og 4 meter bred.

 

Rent drikkevann er helt avgjørende for god helse, spesielt hos barn. I tørketiden må mange gå langt etter vann og det drikkes mye dårlig vann som gir mye diarre og andre vannbårne sykdommer. Det er kvinnene som har ansvar for vann i huset, men barna er ofte dem som henter vannet. Her fra den første brønnen som ble laga i Sambolabo i 2012.

Det skal bygges ny bru. Planlegging er viktig for å mobilisere til dugnad. Her er varaordføreren i området ute i en landsby for å forklare og motivere om hva som skal skje. Prosjektet har et nært samarbeid med de offisielle myndigheter.

En form for sparing er det de kaller «Tontine». Alle bidrar med et visst beløp pr. gang (ofte ukentlig), det kjøpes inn varer som trengs i husholdningen og de trekker ut hvem som skal få de innkjøpte varene. Når alle har vunnet en gang, starter de på nytt igjen og blir enige om hva de skal kjøpe i neste runde.

Her bygges et nytt vadested (ei lav bru hvor vannet flyter over brua når det er flom). Alt manuelt arbeid utføres av landsbybefolkningen i området der brua er. Prosjektet betaler jern, sement og en byggeleder. Resten gjøres/betales av landsbybefolkningen og lokale myndigheter.

Det bygges en ny brønn hvert år. Årets brønn ligger i en liten landsby som heter Mbamti-Nyalegie. Endelig får de en brønn som gir vann hele året.