Terje Øen viste en lysarkserie som han hadde kalt "En stille omveltning". Den gav et innblikk i hva som var gjort i Sambolabo i løpet av 10 år. Og ikke minst hvilke omveltninger arbeidet har medført, spesielt for kvinnene. Fra å ha vært nærmest usynlige i det offentlige lokalmiljøet, har kvinnene nå blitt en viktig utviklings aktør samtidig som de er i ferd med å bygge opp og utvikle sin egen økonomi. U-landsutvalget har besøkt 5 Bygdekvinnelag i Rogaland det siste året. De 5 laga har også gitt vel 20 000 kroner til prosjektet. BRAVO!

Vi tar gjerne en tur til de andre laga også for å fortelle en god historie til dere som har støtta prosjektene i mange tiår! Godt jobba!