Som bildene viser er det mange som er involvert i arbeidet. Også ungdommen er engasjert.

 Å støpe brohodene kan være krevende.

Uten pukk og "steinknuseri" kommer vi ikke langt. Og trillebår er en god ting når dekket skal støpes.

Det er ikke alltid de har trillebår, dessverre. Mat må arbeiderne ha når dekket skal støpes. Alle har sine oppgaver når bruer skal bygges på dugnad.