I tillegg til å se og følge opp det som er gjort de siste tre åra, vil vi drøfte det videre arbeidet framover. Vi skal besøke nye og gamle steder i Sambolabo området. Vi ønsker å få dokumentert noe bedre hva vi har vært med på å bygge av bruer og brønner siden oppstarten i Galim for 22 år siden. Og ikke minst få ennå bedre innblikk i arbeidet som skjer i gruppene. Som vanlig har våre to medarbeidere laga et spennende program for oss. Vi gleder oss !