ÅRSMELDING 2012 U-LANDSUTVALGET

Dette har vært et fantastisk jubileumsår ! Tenk at det var over 50 år siden Bjørn Bue startet opp dette spennende prosjektet kalt Rogalandsgarden! Landbruket i Rogaland sitt eget prosjekt lever videre i aller høyeste grad. Det er en vital og oppegående 50 -åring som evner å følge med i tiden og fornyer seg stadig vekk etter behov.

Vårt utviklingsprosjekt er nå i Sambolabo i Kamerun,- på grensen mot Nigeria. Året startet med jubileumstur til Kamerun. Ole Eriksen og Terje Øen var reiseledere og sjåfører. I tillegg så skulle de altså" passe på" 10 damer fra 24 - 76 år! For mange av disse var det første tur til Afrika,- og de fleste hadde en eller annen forbindelse til arbeidet som så mange medarbeidere har vært engasjert i. For alle var dette en utrolig spennende opplevelse der mange nye inntrykk skulle absorberes. Alt fra mat til mennesker, - fra det å hente vann i brønnen, til besøk hos Lamidoer , uvante toalettforhold, utfordrende veistrekninger (hvis en kan kalle det vei !).

Å bli mottatt på denne måten viser oss at vårt bidrag betyr enormt mye for området og menneskene som bor der! Ikke minst kvinnerettede tiltak bærer frukter,- og ingen av oss glemmer vel den faren som kom etter et kvinnemøte og fortalte at han ikke kom til å gifte vekk sin datter når hun ble 12 år, men heller ville sende henne til skole! Vi så holdingsendring og vilje til å gjøre noe selv! For oss som var der for 3 år siden viser det merkbart hvordan levestandard har bedret seg, men ikke minst har nå alle kvinnene fått etablert seg i kvinnegrupper, lært å spare og etablere egne arbeidsplasser. Det som også var flott var å se at menn og barn også etter hvert har blitt med i disse gruppene.

Vi besøkte en avsidesliggende landsby hvor de skulle starte arbeidet med brubygging dagen etter. For et arbeid de hadde lagt ned for å få tak i stein, og for en takknemlighet hele landsbyen viste da vi kom! Det er merkbart at myndighetene ved Lamibo og fylkesmenn etter hvert har engasjert seg og ikke minst bidratt selv for å bedre levekår til større områder. Vi ser at vårt prosjekt har vært med på å bygge broer,- bokstavelig talt også mellom generasjoner, mellom kjønn, samt etniske og religiøse grupper. At øverste biskop i Kamerun var bedt om å delta under åpningen av prosjektets lengste bro på 35 m i et sterkt muslimsk område var et stort steg for akseptasjon mellom trosretninger.

Våre to prosjektmedarbeidere Iya Paul og Asta Pauline nyter stor respekt av lokalbefolkningen for sitt arbeid. De sørger for å holde hjulene i gang med oppfølging av ulike grupper, introduksjon og spredning av nye jordbruksteknikker, samt opplæring av komitemedlemmer og grønnsakdyrkere. Prosjektet jobber med to former for sparing. Totalt 627.000,- kr sirkulerer gjennom sparegrupper i et distrikt på størrelse med Suldal kommune x 2. Å få oppleve å være med på flere kvinnemøter var en stor opplevelse; spesielt for dem som var med å sette i gang prosjektet i Sambolabo for 6 år siden. Det var rørende og se hvor overrasket og imponert turdeltakerne ble.

Mangel på drikkevann har vært vanskelig, og det var meget gledelig at en ny brønn nå endelig kom på plass dette året; mye takket være midler som er kommet inn fra Operasjon Dagsverk på Tveit Videregående skole! U-landsutvalget har laget gavebrev pålydende 100,- /200,- /500,- kr til salgs, samt brosjyre om fast givertjeneste. Det ville vært til stor hjelp dersom flere ble faste givere.

U-landsutvalget har hatt 6 møter, derav 1 telefonmøte. I tillegg har enkelte medlemmer deltatt i festskriv komite og jubileums komite. En flott jubileumsfest ble avholdt med over 90 gjester i oktober. Problemer med visum gjorde at våre kamerunske gjester ikke nådde frem før måneden etter. Men vi fikk kamerunsk og norsk mat, dans fra 4H og musikk fra begge land. Mange taler og hilsener, til og med fra hilsener fra ikke mindre enn 3 nåværende og tidligere ministre. Jubileumsskrivet var rykende ferskt fra trykkeriet og vil være en viktig dokumentasjon på den jobben som er gjort opp gjennom de 50 år.

U-landsutvalget inviterte våre to medarbeidere Asta Pauline og Iya Paul til Norge i høst. Sammen med dem kom Brigitte, kona til Iya, og Djamna Albert, den første traktorsjåføren i Kamerun. De to sist var sponsa av privatpersoner og Asta Pauline av lokale bygdekvinnelag.

Spennende var det i november da de kom til Norge i regn og kulde. Første dagene ble tilbrakt i Nord - fylket med små og store begivenheter. Takk til Ingrid Lofthus som kom fra Østlandet for å være med som tolk! I sørfylket var det også travle dager med flere bedriftsbesøk og gjenvisitter til gamle og nye kjente. Flott samling i Ræge Kirke og i Samfunnshuset på Helleland fikk de med seg. Besøk hos flere melkeprodusenter ble det tid til, et traktormuseum, innom Bondevennen og Rogaland Bondelag m.m. U-landsutvalget vil få takke alle som har vært med å bidra til innsamling, og kjøpt bøker, kr 314345 dette året. Dette gjelder de som samler inn penger, de som pynter i kirkene til høsttakkegudstjeneste, eller de som jobbet med festskriv og jubileumsfest.

Utvalget har vært synlige i media gjennom artikler i diverse tidsskrifter, kamerunsk TV, NRK, aviser og lokal tv, samt representert på ulike møter omkring i fylket. Ta gjerne kontakt om din organisasjon vil at vi skal komme og fortelle! Det er også laget en presentasjon som ligger ute på våre nettsider. Sjekk www.bondelaget.no/rogaland. Sist, men ikke minst en stor takk for innsatsen til Åse Marit Hodnefjell og Målfrid Stangeland som gikk ut av U-landsutvalet. Vi gleder oss til nye 50 år!