ÅRSMELDING 2011 U-LANDSUTVALGET


Det er nå 5 år siden vi startet opp vårt utviklingsprosjekt i området rundt Sambolabo i Kamerun,- på grensen mot Nigeria. Spennende har det vært å følge hvordan menneskene i dette området driver frem sin egen utvikling ved hjelp av få ressurser fra oss her i Rogaland. De siste årene har landsbyer som før var isolert i den lange regntiden, nå fått muligheter til å dra til nabolandsbyer med varer, barn får gå på skole og syke får komme til behandling på sykestuer. Alt dette takket være at broer bygde av lokalbefolkningen sørger for trygge kryssinger av flommende elver i regntida.
Våre to prosjektmedarbeidere Iya Paul og Asta Pauline nyter stor respekt av lokalbefolkningen for sitt arbeid. De sørger for å holde hjulene i gang med oppfølging av ulike grupper, introduksjon og spredning av nye jordbruksteknikker, samt opplæring av komitemedlemmer og grønnsakdyrkere.
Før en starter arbeid med brobygging opprettes det alltid en lokal byggekomite som har ansvar for å organisere arbeidet, matservering osv. Uten slik opplæring i bygging og vedlikehold ville arbeidet med broene vært vanskelig å gjennomføre. Dette året fikk 15 komitemedlemmer slik opplæring.
Dette året var målet å bygge en bro på hele 35 m! Det er den lengste broa i prosjektets historie. Denne broa har gjort slutt på isolasjon av området i forhold til kommunesenteret Banyo. Dette området har mye husdyrhold og det vil nå åpne seg nye muligheter for dem i forhold til å nå markedet.
Prosjektet jobber med to former for sparing. Totalt 627.000,- kr sirkulerer gjennom sparegrupper i et distrikt på størrelse med Suldal kommune x 2. Mange av gruppene sparer penger som legges i en felles pott hvor deretter ett medlem får hele potten til å kjøpe inn nødvendig utstyr. Det kan være kjøkkenutstyr som termoser, såpe, kjøkkenutstyr osv. Det startet 4 nye grupper dette året, og disse teller nå 14 totalt.
Andre grupper setter penger i «bank» alt etter hvor mye den enkelte vil spare hver uke. Lån kan en også få, men da til en rente som ligger godt over norsk nivå, nemlig mellom 5- 10 % rente/mnd! 3 nye sparegrupper har kommet til dette året som alle består av kvinner.
Gruppene er av stor betydning for utviklingen i området. Her foregår samhandling for å skape en bedre fremtid for små og store. Tenk deg at 76 ungdommer møtes hver måned for å spare penger! Ellers dominerer kvinnegruppene med medlemstall mellom 14 – 125!! Totalt 706 medlemmer vitner om meget god nytte av organisasjonsarbeidet. At samholdet styrkes vises godt når medlemmene får hjelp dersom bryllup, sykdom, begravelser eller annet dukker opp.
Innkjøpssamvirket initiert av Felleskjøpet i 2010 har formidlet kunstgjødsel og plantevernmidler til bøndene. Det er også stort fokus hos utvalgets medlemmer at økologisk produksjon må stimuleres.
Honningproduksjon har vært svært vellykket og de 12 birøkterne har stadig vekst i produksjon og avsetning. Særlig ungdommene har vært aktive her.
Som et resultat av lokalt engasjement har staten vært mer engasjert i å arrangere seminarer i området. Til og med parlamentsmedlem har vært på besøk til de legaliserte gruppene som gir høy grad av anerkjennelse. Man ser holdningsendring i befolkningen som kommer sammen for å jobbe og ta del i sin egen utvikling. Som et resultat av dette har bl.a en innbygger startet opp med egen transportfirma og egen bil.
Resultatene i området har gjort folk stolte, - både landsbybefolkningen, tradisjonell og offentlig myndighet. Disse er også ivrige støttespillere for prosjektet.
Mangel på drikkevann var også dette året vanskelig for området. Det håper vi å få til i 2012 når nødvendig utstyr er på plass.
U-landsutvalget vil få takke alle som har vært med å bidra til innsamling av 212.000,- kr dette året. Dette gjelder de som samler inn penger, de som pynter i kirkene til høsttakkegudstjeneste, eller de som jobber med oversetting og festskriv. Det har vært gjort en offensiv for å stimulere bl.a bondelaga til økt innsats. Utvalget har vært synlige i media gjennom artikler i diverse tidsskrifter, avsier og lokal tv, samt representert på ulike møter omkring i fylket. Ta gjerne kontakt om din organisasjon vil at vi skal komme og fortelle! Det er også laget en presentasjon som ligger ute på våre nettsider. Sjekk www.bondelaget.no/rogaland
Vi gleder oss til jubileumsåret 2012 som starter med tur til Kamerun i februar.


Elisabeth K. Nesheim Terje Øen Åse Marit Hodnefjell Målfrid Stangeland
RB (leder) Samarbeidsrådet (Tine) 4H Rogaland RBK