Siste revidering av tiltak og soner ifm Ringorm i Rogaland, pr. mai 2022 finner du i dette dokumentet