Livdyromsetning av storfe innebærer den største risikoen for smittespredning og det kan ta flere uker før sykdommen oppdages.Konsekvensene av å få ringorm inn i besetningen er store for produsenten som pålegges å gjennomføre omfattende og kostbare saneringstiltak i besetningen.
Det er nå bred enighet om å innføre ekstra tiltak denne høsten for å begrense sykdommen og unngå ytterligere spredning. 

Les de nye retningslinjene i sin helhet i vedlagt dokument