Måned

Dato

Tema

Sted

Deltakere

August

23.-24.

Styretur

Ås

Kontoret/styret

 

 

 

 

 

September

6.-7.

Sekretariatskonferanse

Oslo

Kontoret

 

21.-22.

Lederkonferanse

Oslo

Olav/Ola Andreas

 

22.

Tur med kokkeelever

Rogaland

Kjell Andreas

 

 

 

 

 

Oktober

27.-28

Ledermøte

Stavanger Forum

Styret/kontoret

 

29.

Å elska ein bonde

Stavanger Forum

Alle

 

29.

Storfesatsning

Stavanger Forum

Alle

 

28.-29.

Unge bønder-kurs

Stavanger Forum

Ola Andreas

 

28.-30.

Agrovisjon 2016

Stavanger Forum

Alle

 

 

 

 

 

November

3.

Styremøte

Stavanger

Styret

 

4.-7.

Ledertur RBK

Gdansk

 

 

9.

Distriktsmøte

Aksdal

Kontoret/styret

 

10.

Distriktsmøte

Sandnes

Kontoret/styret

 

16.

Distriktsmøte

Helleland

Kontoret/styret

 

 

 

 

 

Desember

14.

Juleavslutning

Stavanger

Styret

 

 

 

 

 

Januar

9.

Solamøte

 

Ola Andreas / Olav

 

10.

Mat og landbruk

Thon Hotel Ullevaal Stadion

Ola Andreas

 

12.

Styremøte

Stavanger

 

 

18.

Distriktsmøte

Aksdal

Kontoret/styret

 

19.

Distriktsmøte

Gjesdal

Kontoret/styret

 

23.

Politisk møte

Varhaug

Alle

 

 

 

 

 

Februar

17.

Styremøte

Stavanger

Styret

 

18.

Årsmøte RBU

 

Valgte delegater

 

 

Frist innspill til jordbruksforhandlinger

 

Lokallaga

 

 

AU-møte

Stavanger

 

 

27.-2.mars

Vinterferie

 

 

 

 

 

 

 

Mars

1.

Styremøte

Stavanger

Styret

 

 

Frist innspill til Norges Bondelag

 

 

 

10.-11.

Årsmøte i Rogaland Bondelag

Stavanger

Styret

 

24.-25

Årsmøte i Rogaland Bygdekvinnelag

 

Kjell Andreas

 

 

Repskapsmøte

Oslo

Ola Andreas/Olav