Fra salen ble det uttrykt bekymring for utannelse og kompetanse i landbruket da antall søkere til denne typen studier går ned. Ruth Haugen viste til de tiltakene som blir gjort ved UMB for å gjøre studiene mer attraktive i forhold til markedsføring og sosiale medier. Jordvern var også et sentralt tema. Det kan føles som sterke krefter jobber mot jordvernet og at jordvern i stor grad er et politisk spørsmål. Det ble vist til langsiktige grenser for jordvern og viktigheten av disse. Jordkart der kvalitet på matjorden er skissert blir også brukt. Et annet viktig punkt som ble lagt frem for salen var kommunikasjon utad og ut mot politikere.

 

Underholdning med Gunnar Roaldkvam, Svein Tang Wa og Elin Furubotn