Varhaugmøtet 2017

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

 Storberget på Varhaugmøtet 2017

Det årlige jordbrukspolitiske stormøtet på Varhaug handlet denne gangen om jordbruksmeldinga, som vil legge langsiktige føringer for jordbruket. Statsråd Dale, bondelagsleder Bartnes, og stortingsrepresentantene Storberget, Pollestad og Farstad deltok på debatten.

Det sentrale i debatten var den liberaliseringen i jordbruket som jordbruksmeldinga legger opp til.» – Alt blir ikke bedre, om alt ble gjort som før,» sa landbruksminister Jon Georg Dale for å forsvare endringene. «– Men jordbruket har endret seg i generasjoner og det vil jordbruket fortsette med - men det er forskjell på å barbere seg og kutte av seg haka,» svarte bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Fra salen ble det etterspurt et bredest mulig stortingsflertall for meldinga, slik at bonden får en forutsigbar fremtid – og at statsråden måtte lytte ekstra godt til Lars Petter Bartnes.

Marit Epletveit, leder i Gjesdal Bondelag tok opp omlegginga av beitetilskudd med statsråden. « – Vi har nettopp bygget en vei inn mot vårt utmarksbeite, som vi har planlagt å gjøre om til kulturbeite. Vil landbruksministeren anbefale oss å la det forbli utmark?» Statsråden svarte at omleggingen av beitetilskuddet er nødvendig for å stimulere til økt bruk av utmarksbeite. Det er viktig å kunne prioritere, fortsatte han med.

Bente Gro Slettebø, leder i Bjerkreim Bondelag og vara-medlem i styret i Rogaland Bondelag tok opp det viktigste miljøtiltaket for bonden - avløserordningen. Endringene i ordningen vil ramme bondens liv, vil svekke rekrutteringa, vil sette avløsertilskuddet fra grønn til blå WTO-boks og lettere havne i en kuttsituasjon når det sammen med andre tilskudd. Statsråden forsvarte omlegginga med at det er viktigere å forenkle ordninga ved å la bonden styre dette selv, og det er bedre for bonden å få hele beløpet utbetalt sammen med produksjonstilskuddet i stedet for etter søknad til kommunen. Resten av panelet var uenig i dette.

 

Årsmøte i Rogaland Bondelag

Årsmøtet i Rogaland Bondelag ble avholdt fredag 8.- lørdag 9. mars på Scandic Stavanger Forus. Sentrale tema var jordbruksforhandlingene 2013 v/nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla. Tom Hetland, Aftenbladet sin kommentator hadde sitt innlegg "Eit politisk skråblikk framføre stortingsvalget". Ola Andreas Byrkjedal ble valgt som leder et år til. Nestleder Per Inge Egeland og styremedlem Gette Eidesen og Liv H Svendsen (RBK) gikk ut av styret. Kjell Andreas Heskestad ble valgt som ny nestleder. Lisa Breiland gikk inn i styret og har tidligere vært 2. vara. Jan Idar Haugen fra Skjold ble valgt som nytt styremedlem. Varamedlemmer ble: 1.vara: Arnstein Røyneberg, Sola. 2.vara Ane Waage Haakull, Tysvær. 3. vara: Jarle Ravnås, Strand. Årets lokallag ble Tysvær Bondelag.

Månedens Agrigründer

Ekteparet Sølvi (30) og Åge Finnesand (38) bor og driver gård på Haugvaldstad på Mosterøy. Datteren Selma er 18 måneder.De satser på sau og kylling med full konsesjon (140 000 slakta dyr). Gården disponerer om lag 140 mål, av disse er ca. 80 mål utmark.

Mediekurs

Det var godt oppmøte på kurset i kommunikasjon om mediehåndtering som ble holdt i regi av Informasjonsutvalget i Rogaland Bondelag. 50 kursdeltakere fant veien til Måltidets Hus onsdag 27. januar. Brita Skallerud fra Norges Bondelag gav tips og ideer i møte med media basert på egne erfaringer. Ragna Krogstad, kommunikasjonssjefen i Norges Bondelag gav en innføring i bruk av sosiale medier- twitter, facebook, blogg osv.

HMS markdag

Egersund Bondelag og Helleland Bondelag inviterer til HMS- markdag. Markdagen vil bli holdt lørdag 2. mars kl 11.00- 14.00 på Slettebø hos Sigmund Slettebø. Tema vil være brann og brannsikring og reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet. Møtet er åpent for alle og det vil være en enkel servering.

God jordkvalitet i Rogaland

Nesten halvparten av dyrka mark i Rogaland har en svært god jordkvalitet. Skog og landskap presenterer nå jordsmonnstatistikk for Rogaland.

Våre samarbeidspartnere