Foto: Bondevennen

Valnemnda til Rogaland Bondelag har hatt 4 møter. Styremedlemmane og kandidatar til tillitsverv er intervjua.

Innstillinga frå valnemnda er samrøystes.

Forslag:

Leiar for eit år: Marit Epletveit, Gjesdal Bondelag (ny)

Styremedlem for 2 år: Jan Idar Haugen, Skjold Bondelag (attval)

Styremedlem for 2 år: Ole Martin Eikeland, Suldal Bondelag (ny)

Nestleiar for 1 år: Kjell Andreas Heskestad, Lund Bondelag (attval)

3 varamedlemmar til styret 1. vara Bente Gro M. Slettebø, Bjerkreim Bondelag (attval)

                                          2. vara Guttorm Gudmestad, Rennesøy Bondelag (ny)

                                          3. vara Inga Steinsland, Bjoa Bondelag