Innstilling til val Rogaland Bondelag 2019

 

Val av leiar for eit år:
Marit Epletveit                                    Gjesdal Bondelag

Val av nestleiar for eit  år:
Ole Martin Eikeland                           Suldal Bondelag

Val av to styremedlemmer for to år.
Ole Martin Eikeland                          Suldal Bondelag
Jakob Eskeland                                  Vats Bondelag
           

Val av 3 varamedlemmar til styret for 1 år:

  1. Jon Tore Refve                             Bore Bondelag
  2. Ingvild Luteberget Næsheim        Vats Bondelag
  3. Gunleif Haukelid                          Forsand Bondelag

May Britt Lode, Nærbø Bondelag og Bente Gro Slettebø fra Bjerkreim Bondelag er ikkje på val. Jan Idar Haugen fra Skjold Bondelag som er nestleiar er på val og har takka nei til attval.