Leiar: Ola Andreas Byrkjedal (ny)                         Foto: Ola Andreas Byrkjedal 

 

Arnstein Gilje har sagt frå seg attval               

 Nestleiar: Per Inge Egeland (attval)

Styremedlemmer: Dalane: Kjell Andreas Heskestad (ny)

Stein Pettersen har sagt frå seg attval                                        

Jæren: Sonja Herikstad Skårland (ny)  .              

Har vært fast styremedlem etter at Arnstein Gilje blei leder  1.varamedlem: Arnstein Røyneberg (ny)

2.varamedlem: Lisa Breiland (attval)

Har vært 1.varamedlem etter at Arnstein Gilje blei leder.     Foto:  Per Inge Egeland

3.varamedlem:Andreas Lundegård (ny)                        

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag.                                                                     

Nord-Rog.: Andreas Lundegård

Ryfylke: Lisa Breiland

Jæren: Sonja Herikstad Skårland

Arnstein Røyneberg                                                             Foto:ArnsteinRøyneberg

Anne Skasheim

Dalane: Kjell Andreas Heskestad                               

  Varamedlemmer

 1. Kåre Søyland (Gjesdal)                                                                   

 2. Eva Lise Stokland                                                  (Vats)                                                                                                                                                                                              

 3. Guttorm Gudmestad (Rennesøy)

 4. Bente Gro M. Slettebø (Bjerkreim)

 5. Roar Lima Grødeland (Orre)

 6. Solveig Øie (Tysvær)   Foto: Sonja Herikstad Skårland    

 7. Terje Taule (Helleland)

 8. May Ann Levik (Forsand)                        

 9. Glenn Midtun (Nærbø)

10. Gunn Svihus (Sandnes)                                                           

 11. Inga Elise Steinsland (Bjoa)

12. Arne Berge (Time)

 

 Valnemnd

 Nord-Rog.: John Egil Frøystad (ny)

 Vara: Norleif Fjeldheim

 Ryfylke: Gunleif Haukalid (ny)

 Vara: Bjørg Hauge

 Jæren: Roar Lima Grødeland (ny, har møtt som vara 1 år)

 Vara: Sven Martin Håland

  Dalane: Sigmund Slettebø (attval)

 Vara: Sigbjørn Andreas Hofsmo

Ole Andreas Aarsland velges som varamedlem for 1 år, da Roar Lima Grødeland går inn som fast medlem.

 

Leiar i Årsmøte: Arnstein Gilje

Vara: Jon Arne Vadla