Valgkampduell

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Over 300 personer møtte opp på det landbrukspolitiske- møte på Varhaug mandag 28. januar. Det var godt engasjement og oppmøte. De lokale bondelagene i Hå arrangerer et slikt møte 7. året på rad sammen med SR- bank.

Det var duket for landbrukspolitisk duell mellom Høie og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Begge er ledere av sine respektive partiers programkomiteer før stortingsvalget til høsten. Andre inviterte var Gjesdal-ordfører og stortingskandidat Olaug Bollestad (KrF) og Aps lokale landbrukspolitiker Siv-Len Strandskog, foruten Skrettingland, som innledere og debattanter. De politiske skillene kom synlig frem i debatten.

Debattleder var Anfinn Rosnes, assisterende landbruksdirektør hos Fylkesmannen.

Les mer om møtet i Stavanger Aftenblad

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere