Pelsdyr:

Rogaland Bondelag kan ikke godta en nedleggelse av pelsdyrnæringa. Ei avvikling er et angrep på den langsiktige og forutsigbare politikken landbruket er avhengig av. Pelsdyrnæringa må drives videre ut i fra vedtaket som ble gjort i 2017, om en langsiktig og bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa.

 

Dyrevelferd:

Rogaland Bondelag vil jobbe for å komme i førersete med tanke på dyrevelferd. Vi ønsker å være i forkant å gjøre ting bedre enn de offentlig vedtatte forskrifter, slik at vi får den beste dyrevelferden i verden. Dette må være tufta på forskning og fagkunnskap fremfor synsing. Varemottaker har en nøkkelrolle i å drive god rådgivning og utarbeide en bransjestandard for hvordan husdyra våre skal behandles/holdes. Rogaland Bondelag vil være en aktiv part i dette og støtte de som driver godt, og hjelpe de som har utfordringer. Mattilsynet er vår samarbeidspartner i dette.