I 2016 er det 30. gong Bjerkreimsmarken blir arrangert. Leiinga i marken vil i den samanheng samle historia om dette spesielle årlege arrangementet. Karl Brådli, som i mange år har vore sentral i planlegging og gjennomføring, blei spurt om han ville ta ansvar for historiearbeidet. Han fekk med seg Arne Geir Larsen, tidlegare banksjef i Bjerkreim, aktiv med i markenskomiteen i fleire år, og Bjørn Hille, tidlegare redaktør av Bjerkreim Bygdablad og kultursjef i Bjerkreim i 24 år. Desse tre har utgjort redaksjonskomiteen. Men, det var ikkje med Bjerkreimsmarken historia om saueutstilling i bygda starta.

 Heile historien til Bjerkreimsmarken finn du her (merk: dokumentet er stort, så det kan ta nokre minuttar å opne.