Pris:    500 kr enkel/750 for par til overnatting. (Inkl. frokost, lunsj og middag).

400 kr uten overnatting (inkluderer lunsj og middag)

 

På fredag kveld vil det være felles middag og muligheter for å delta på bondepub.

For påmelding: TLF: 95922819/ E-post: marianne.osmundsen@bondelaget.no

 

Påmeldingsfrist: 12. oktober.                    

Program unge bønder- kurs 2016

Hotell Alstor

Fredag 28. oktober

17.00               Vel møtt v/ Ola Andreas Byrkjedal, styreleder Rogaland Bondelag

17.15               Eierskifte i Landbruket v/ Rune Rylandsholm, advokat i Norges Bondelag

19.00               Matpause

19.15               Eierskifte fortsetter

20.30               Middag

 

Lørdag 29. oktober

08.00               Frokost

09.00               Tilskuddsordninger v/ landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Rogaland

09.45               Trygghet og helse i landbruket v/Maria Helliesen, LHMS

10.30               Pause

10.45               Landbruksøkonomi v/ Morten Malmin, banksjef landbruk SR- Bank

11.15               Gruppearbeid

11.45               Lunsj

12.30               «Børs og katedral»

                        v/Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura

Åpent møte- Å elska ein bonde

13.00               Betydning av partners medvirkning og deltakelse på gårdsbruket.

                        v/ Karin Hovde, KUN

13.45               Pause

14.00               Gjødslingsplan for parforholdet v/ Venke Tendenes og Preben Wolf, Familievernkontoret Sør- Rogaland

16.00               Vel hjem!