Dagens første gård var Ole Sunde på Wiig. Han viste og fortalte om gulrøtter, blomkål, broccoli og tomater. Elevene fikk andledning til å plukke grønsaker, og så at de ikke altid var like pene som i butikken. 

Så dro vi til May Brit Lode i Hå, som viste grisehus og ammeku.

På GTI samdrift på Sola fikk vi se et moderne løsdriftsfjøs med melkerobot.

Tilbake på Jåttå videregående skole lagde elevene middag til oss.