Med prosjektet ønskes å øke omdømme og rekruttering til landbruksnæringen og matnæringen forøvrig. Prosjektet ønsker å tilføre matnæringen kompetanse og å tilby unge en god start på karrieren.

Forventede resultater:

·         Et mer attraktivt utdannelses og yrkesvalg innen landbruk og matnæringen

·         Økt rekruttering til næringen

·         Et bedre samarbeid på tvers av ulike bedrifter innen næringen

·         Økt kunnskap om utdannelse og yrkesmuligheter innen næringen

·         En attraktiv ordning som bedrifter innen matnæringen ønsker å være del i.

Trainee- perioden har en varighet på to år, hvor traineene arbeider i tre ulike bedrifter i en 7 måneders varighet. I tillegg tilbys traineene å arbeide på et større oppdrettsanlegg, gard eller gartneri i tre måneder, slik at de får anledning til å følge den praktiske driften i et slikt anlegg.