Mindre prosjekter under 50 000,- kr og kursvirksomhet behandles fortløpende i løpet av året.
Større prosjekter rettet mot rekruttering, likestilling og kompetanseheving har søknadsfrist 16.01.12.
 

Informasjon og retningslinjer finnes på www.rogfk.no eller ved henvendelse til seksjon for Regional Kompetanseutvikling.

Tlf 51 51 67 60
 

Ved spørsmål kan en kontakte Randi Hummervoll på e-post  randi.hummervoll@rogfk.no