Denne virusvarianten sirkulerer fremdeles blant mennesker. Det er usikkert om de som ble vaksinert mot pandemisk influensa i 2009/2010 fremdeles er immune. Av den grunn oppfordrer Mattilsynet alle svineprodusenter til å vaksinere seg med årets influensavaksine. Den inneholder en komponent som også gir beskyttelse mot pandemisk influensa.

 Svært mange av landets svinebesetninger vil være mottakelige for smitten. At det fremdeles er aktiv smitte i mange av disse bekrefter dette. Selv om influensaviruset ikke alltid selv gir sjukdom kan det svekke dyrenes motstandskraft og dermed forårsake andre sjukdomstilstander, og da først og fremst luftveislidelser.

 Som svineprodusent kan du selv bidra til å hindre dette ved at du vaksinerer deg mot denne influensavirusvarianten.

 Les mer om om sesongmessig influensa og vaksinering på Folkehelseinstituttets nettsider.

 Kontaktperson Mattilsynet

Solfrid Åmdal, seksjonssjef, seksjon landyr og dyrehelsepersonell - hovedkontoret, tlf. 51 68 43 57.