Det var stort engasjement i salen der om lag 35 personer møtte. Mange av disse var grunneiere, direkte berørt av problemstillingen. Så mye som 900 dekar kan bli beslaglagt. Disse områdene kan bli ødelagt dersom dersom de ikke blir vannet, gjødslet, holdt fri for ugress og slått som vanlig.  I kompensasjonsforslaget står det blandt annet at erstatninga for å ikke spre eller gjødsle i området 15. april til 31. mai, vil bli erstatta med 150 kroner per dekar. Der slåtten blir utsatt til 15. juli, blir det kompensert med 1500 kroner per dekar. I tillegg kommer ekstra driftskompensasjon på 10%.

Mange var bekymret for landbrukets fremtid, motivasjon til å drive landbruk og for manglende forutsigbarhet for driften på sin gård da det er uvisst når og hvor fuglen slår seg ned.