Styretur til Suldal

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Geiter er trivelege dyr, fekk Ingvild Luteberget Nesheim og Ole Martin Eikeland oppleve.

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Då vart det givande å dra til Suldal. 

Turen starta på Jelsa Jordbær, der me vart mottekne av Helge Gjerde. Han har bygd opp ein god og moderne produksjon med jordbær som han sel på Haugalandet.

Gunleif Haukalid og May Brit Lode satte pris på at det framleis var bær på plantane.

I natur og utmarkskommunen Suldal er det naturleg å besøke nokon som har satsa på å utnytte dei ressursane som finns på garden. Elv, vassdrag og fossefall er gode ressursar med ein lang brukshistorie i Suldal, og Lars Vasshus har bygd eit småkraftverk på Tveitåno.

500 liter vatn i sekundet passerar bak Lars Vasshus, som fortel om anlegget til fylkesstyret.

Me besøkte geitebonden Lars Øystein Bakka inne på Nesflaten, og høyrde om geitehald og fekk besøkt geithuset, og fekk vete at det lokale hotellet ikkje kan få nokk kjekjøt frå ham, noko som dessverre betydde at me ikkje fekk smaka på det, men me fekk smaka heimelaga geitost som plaster på såret.

Far og son fortel om mjølking av geit

Me avslutta turen med eit besøk på klekkjeriet til elveeigarlaget, der dei produserer lakse- og aureyngel og smolt.

May Britt Lode lærer at dette ikkje er smolt, men parr.

Det vart og tid til styremøte og møte med det lokale bondelaget i Suldal, der me fekk høyre meir om dei lokale forholda og problemstillingane.

Takk til alle som tok oss vel i mot!

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Kontoret held stengt torsdag 12.09

Grunna kurs for dei ansatte er det ingen tilstade på kontoret i dag. Me stiller oppglødde og fulle av ny kunnskap på kontoret i morgon tidleg.

Våre samarbeidspartnere