Fylkesstyret og kontoret drar til Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet i Ås, hvor vi besøker senter for husdyrforsøk og får en omvisning om storfe og stoffskifte, og småfe. Vi får og en orientering om Foods of Norway-prosjektet, og om andre forskningsprosjekter ved NMBU. Vi drar også på gårdsbesøk sammen med Akershus Bondelag.

Rogaland Bondelag og Akershus Bondelag har noen felles utfordringer – og noen ulike interesser. I fellesmøtet med Akershus Bondelag diskuterer vi korn-kraftfor, miljø og vannforvaltning, jordvern og pressområder, hvordan fylkesstyrene praktiserte styrearbeid, samt andre meningsutvekslinger.

Sakene til behandling i styremøtet er høring - forslag om å endre konsesjonsloven, jordloven og odelsloven, fordeling av lokallaga for kontakt, regnskapsoversikt pr 1.1.16, og distriktsmøtene høsten 2016.