Stortingsrepresentantene Ingunn Foss (H), Line Henriette Hjelmdal (Krf) og Geir Pollestad (Sp) fikk en omvisning i matindustrien i Rogaland. De ble tatt til Måltidets Hus, hvor de ble orientert om driften av Huset. Så til bonden Torbjørn Haugland i Time, hvor dobbeltsporet over Jæren var tema. Jernbaneverket har foreslått å legge sporet over blant annet hans gård. Samtlige representanter var enige i at man må sørge for at minst mulig matjord går til spille ved utbyggingen av dobbeltsporet på Jæren. På Kviamarka næringsareal ble de vist Miljøgartneriet og orientert om viktige rammevilkår i veksthusnæringa av Kåre Wiig, og på Nortura-anlegget ble de orientert om situasjonen i kyllingmarkedet.

På stormøtet holdt landbruksministeren fast ved at strukturendringene er her for å bli, og at vi må prioritere de som vil satse på å ha jordbruket som levebrød. Han påpekte forbrukerens tillitt til norske matvarer, vår høye kvalitet og sunne og rene produkter, som også kan gjøre seg som eksport i form av spesialprodukter. Men vi kommer til å bli utsatt for sterkere internasjonal konkurranse, og siden vi er et liten og åpen økonomi vil vårt tollvern  bli presset ned i møte med andre lands interesser. Bondelaget mener at når verdensmarkedsprisen på landbruksprodukter synker, må vi hegne enda mer om tollvernet. I dag er synkende priser i Europa en voksende utfordring for norske bønder, som blir presset på pris til tross for eksisterende tollbarierer. Tollvernet må fortsatt sikre den norske bonden lønnsomhet i markedet for sine produkter. 

Les mer på Aftenbladet.no - 1, 2, 3

Se møtet her

Artikkel i Nationen.