De fleste norske gårder er små og middels store – det er disse som produserer mesteparten av maten i landbruket. Av naturlige, geografiske årsaker er det vanskelig for mange av disse gårdene å bli så store som Regjeringa ønsker. Vi er tydelige på at vi må satse på bruk i alle størrelser og i hele landet for å nå Stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser. Det oppnår vi ikke med kutt i budsjettoverføringer, og en ensretting mot store bruk som er samlet i sentrale strøk.

 

For kommentarer, ta kontakt med Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag på tlf 92026833 eller epost ol-an-by@online.no