Står samla for å sikra god dyrevelferd i landbruket

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksorganisasjonar i Rogaland samla til møtet om dyrevelferd.
Landbruksorganisasjonar i Rogaland samla til møtet om dyrevelferd.

Mandag føremiddag sat representantar for mange landbruksorganisasjonar i Rogaland samla for å snakka om dyrevelferd.

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, tok initiativ til fellesmøtet etter at Mattilsynet oppdaga fleire brot på dyrevelferdsregelverket i Rogaland i ein pågåande, varsla inspeksjonsrunde hjå svineprodusentar i fylket.

 

Vegen vidare

Måndag var ulike faglag i fylket samla for å snakka om situasjonen som har oppstått og vegen vidare.

- Me begynner her med dette møtet. Målet i fyrste omgang er å få oversikt over situasjonen og leggja ein plan for det vidare arbeidet, seier Epletveit.

Ho meiner faglaga må stå saman for å sikra at ein unngår at slike lovbrot skal skje i framtida.

 

Tek avstand

Rogaland bondelag tek sterk avstand frå dårleg dyrevelferd.

Epletveit reagerer på dei tilhøva som Mattilsynet har avdekka.

- Desse sakene er bare triste. Me skal stella godt med dyra våre og følgja regelverket. Det er sterkt beklageleg med brot på dyrevelferdslova, seier ho, og legg til at det er viktig å ha respekt for arbeidet Mattilsynet gjer.

- Me vil gjera det me kan for at dialogen mellom næringa og Mattilsynet vert best muleg, lovar Epletveit.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere