Noen av temaene:

Skattepolitikk og skattefaglige avklaringer

Bonden som arbeidsgiver, helse, miljø og sikkerhet

Når bonden sliter  - Hvordan  hjelpe?