På Jæren er det mange husdyr og stor produksjon av gras. Knapt noko er så avgjerande for god landbruksøkonomi som grasavlinga.