Hun har 500 sauer og lam på høyfjellsbeite under Hardangerjøkulen, hvor de har tilbrakt 10 uker på å spise seg feite.  I år ble tretten frivillige med på sauesankingen fra høyfjellet, hvor toppene ruver 1500 meter over havet ved Helvetesnutane og går ned til 1000 meter over havet ved Leirvatnet. Beitebruken inngår i gamle og moderne tradisjoner for bruk av landskapet. Bøndene fra Steinsland har brukt området til beite i 40 år, og før det var det stølsdrift. Langs sauedrevet finner man alt fra fangstgroper fra steinalderen til populære turistforeningsstier fra vårt århundre. Området er en viktig ressurs for bønder, jegere og friluftsinteresserte.

Utmarksbeite som ressurs

For sauebønder som Inga er utmarksbeitet en avgjørende ressurs. -Dyrene som går på høyfjellsbeitet er så bra at jeg slipper å bruke kraftfor for å få dyrene store nok, selv for tvillinglam sier hun. Beitet gir godt og kraftig sommerfôr til dyrene, som er reint og uten snyltere. Høyfjellet er så kaldt at snylterne ikke overlever vinteren, som gir god dyrehelse og lavt smittepress. Fôrenhetene beitet gir gjør og at hun får mer slåttemark til vinteren. Uten gode utmarksbeiter hadde hun måtte redusert besetningen.

Viktig at det trygt på beite

I 2015 var det ingen dyr på beite på grunn av snø, og det førte til at dyrene måtte gå hjemme på garden. Manglende beite ga en stor vekst i kraftfôrforbruket for å få dem opp til rett slaktevekt til høsten, og økt smittepress. Beiteområdet under Hardangerjøkulen er stort sett trygt for dyrene og har lite tap i løpet av sommeren. Men det er så lenge beitet er fritt for jerv og andre rovdyr som i andre år har ført til tap fra naboflokker. Rovdyrfrie beiter er viktig for at områdene fortsatt skal brukes til matproduksjon.

Gode og trygge utmarksbeiter gir friske og glade dyr og er en viktig matressurs!

Saltautomaten gjerdes inn for å unngå spredning av skrantesjuke

HMS i jordbruket

Bondeyrket er som k​jent et av landets farligste. Det demonstrerte sauesankingen i Leirbotnområdet for artikkelforfatteren. Forsering av glatte steiner, våt ur og barfjell i 90-graders vinkel uten sti kan føre til sine utfordringer. Artikkelforfatter sitter igjen med gode minner og mange blåmerker, og vil oppfordre alle til å jevnlig skjenke HMS en tanke. 

Sauene veies

Sauebonden er fornøyd med å få sauene ned fra fjelletFrivillige sauesankere