- Samvirkekonferansen 2018 er ein viktig konferanse

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Askild Eggebø, leiar i Samarbeidsrådet Rogaland, gler seg til konferanse 18.-19. januar.
Askild Eggebø, leiar i Samarbeidsrådet Rogaland, gler seg til konferanse 18.-19. januar.

18.-19 januar inviterer Samarbeidsrådet i Rogaland til stor landbrukskonferanse. Meld deg på i dag!

Konferansen har tittelen «Landbruket skal ikkje inn i det grøne skiftet – me er der allereie», og blir arrangert på Scandic Forus 18.-19. januar. Konferansen er open for alle.

 

Ein del av løysinga

- Me er godt i gang med omlegginga som det grøne skiftet er. Det er det me prøver å belysa med foredragshaldarane på Samvirkekonferansen 2018, seier leiar i Samarbeidsrådet i Rogaland, Askild Eggebø.

Han meiner landbruksnæringa er bevisst på at næringa ikkje bare er ein del av miljøproblemet, men også ein stor del av løysinga.

- Eit samla landbruk kan ha gevinst av «det grøne skiftet», meiner Eggebø.

 

Trendar

Konferansen har også fokus på mattrendar og korleis landbruksnæringa kan tilpassa seg utviklinga i samfunnet.

- Me må vera litt i forkant og læra oss å forstå. Me lever trass alt av å selja varer som folk vil kjøpa, held Eggebø fram.

 

Samlingsplass

Samvirkekonferansen blir arrangert annakvart år og er ein samlingsplass for alle som på ein eller annan måte er involvert i landbruket, i organisasjonar og bedrifter som er avhengige av landbruket eller bare er interesserte i det som rører seg i og rundt landbruket.

- Eg tykkjer me har fått til eit bra program. Eg liker særleg godt at me set fokus på det me sjølv held på med i utlandet. Tine har meieriindustri i USA og Geno er store på avl, for å nemna noko. Og for høns er det litt motsett veg, at andre land ser til Noreg, seier Eggebø.

Konferansen er open for alle. Vil du melda deg på?

Send ein e-post til jorunn.erga.steinsland@bondelaget.no for påmelding eller meir info.

Søk også opp "Samvirkekonferansen 2018" på Facebook.

Prisane er:

Heile konferansen: 2400,-                                                                                                             

Inkluderer dagpakkar, middag om kvelden, overnatting og frokost.

Heile konferansen utan overnatting: 2000,-

Inkluderer dagpakkar og middag om kvelden.                                     

Bare dagtid torsdag og fredag: 1500,-

Inkluderer dagpakkar begge dagane.

 

PROGRAMMET:

Dag 1 - Me er langt inne i det grøne skiftet

11.00               Lunsj

12.00:              Opning og innleiing

                       Askild Eggebø, leiar Samarbeidsrådet i Rogaland

                       Trond Reierstad, leiar i norsk landbrukssamvirke,

12.30:              Kva er gjort, kor er me, kor skal me?              

                       Harald Volden, Tine.

13.00:            Norsk landbruk i møte med klimaendringane                 

                      Nils Vagstad, dagleg leiar NIBIO

13.30:            Pause

14.00:              Ei smart verd treng eit smart landbruk!

                       Ivar Rusdal, styreleiar i Nordic Edge AS.

14:30:             Den neste revolusjonen er grøn!               

                       Anders Waage Nilsen, kreativ leiar i Netlife design, digitalt designbyrå.

15.00:              Framtidige klimaendringar: Kva veit vi eigentleg.

                        Martin Hovland, meteorolog/klimaforskar

15.30:              Pause

16.00:              Norsk landbruk internasjonalt:

  • Olav Eik Nes, adm.dir Norsvin

  • Roar Feedt, direktør forretningsutvikling FKRA

  • Sverre Bjørnstad, adm.dir Geno

  • Tone Steinsland, eigar og eggentusiast i Steinsland og co

17.30:              Rogalandsgarden - Vårt internasjonale ansvar

                        Ole Eriksen, U-landsutvalet.

19.00:              Middag med underhaldning

 

Dag 2:        Ernæring, trendar og dyrkingsmåtar

08.30:              Ernæring og trendar                      

                        Birger Svihus, professor ved NMBU

09.15:              Kaffepause

09.30:              Forbrukartrendar og utfordringar

                        Mats Bendiksby, konserndirektør utvikling og marked, Nortura

10.15:              Tar landbruket omsyn til trendar? Kan norske dyr eta heilnorsk fôr?

                         Per Harald Vabø, ny adm.dir i FKRA

11.00:              Kan landbruket brødfø verda?

                       Christian Anton Smedshaug, dagleg leiar AgriAnalyse

12.00:              Avslutningslunsj

 

 

 

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere