Erfaringsmessig er det både viktig og nyttig å knytte kontakter på tvers av de ulike organisasjonene. Inviterte var også  tillitsvalgte og daglig  ledelse i landbruket sine organisasjoner og offentlige etater i Rogaland.  Stortingsbenken fra Rogaland og repr. fylkeskommunen ble invitert i forbindelse med landbruksmeldingen. 

Dag 2 hadde fokus på løsningene på miljøutfordringene i landbruket. På vegne av VRI Rogaland inviterte Samarbeidsrådet sammen med Biogass Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland til dialogkonferanse for å belyse miljøutfordringene og mulige løsninger knyttet opp mot husdyrgjødsel. Konferansen skulle være en møteplass der bedrifter og organisasjoner møtes for utveksling av erfaring og kunnskap innen et særdeles viktig tema; miljøutfordringer i landbruket, spesifikt fosforproblematikken. Konferansen skulle bidra til, og stimulere til videre forskning på området.

Det var om lag 70 påmeldte 19. januar og 110 påmeldte 20. januar på VRI- konferansen. Dette tyder på at det var tema på konferansen som opptar mange.

Blandt foredragsholderne på Samvirkekonferansen kan en nevne Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura og Terje Vareberg, tidligere direktør i Sparebank 1 SR- bank som foreleste om rekruttering av tillitsvalgte og styremedlemmer i landbruket sine organisasjoner. Videre tok generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge for seg hvilke utfordringer Rogaland vil får i forhold til den nye landbruksmeldingen. Stortingsrepresentant Siri Meling fra Høyre og Tore Nordtun fra Arbeiderpartiet bidro til videre debatt.

Ved VRI- konferansen gav Frode Lyssandtræ fra LMD en innføring i vannforskriften og revidering av forskrift om organisk gjødselvare. Kristian Spanne fra Innovasjon Ryfylke tok for seg tema; miljøutfordringer løst i andre land. Per Harald Agerup fra Norges Bondelag tok for seg spørsmålet- Nye miljøkrav, politisk eller faglig utfordring? Videre gav styreleder i Reime Agri AS, Sigve Erland en innføring i hvordan man kan ta vare på miljøet og bruke landbruket som partner for å nå dette målet. Torger Gjefsen fra Bioforsk orienterte om optimalisert næringsinnhold i fôret og Oddvar Tornes fra IVAR IKS foreleste om produksjon av biogass og bruk av biorest. Torleiv Bilstad , professor ved UiS avsluttet konferansen med sitt bidrag om fosforfangst.

 

Powerpoint- filene fra konferansen finner du ved å trykke på link til foredragsholdernes navn.

 

 

Sveinung Svebestad og Terje Vareberg

 

 

 

 

 

 

Sigve Erland

 

 

 

 

 

Oddvar Tornes

 

 

 

 

 

Diskusjonsgrupper