Alle fylkeslaga har to planlagde innlegg kvar, og frå Rogaland skal Tarald Magne Oma og Sven Martin Håland ta ordet. Er du nysgjerrig på kva dei vil seie kan du sjå/høyre livesendinga av Bondetinget, og når du ikkje det kjem me til å leggje ut innlegga deira. Me gler oss! 

Lurar du på kva som skjer på bondetinget? Her er sakspapira, og her kan du sjå/høyre heile arrangementet live.