Medlemsveksten er et resultat av gjevn og trutt verving i lokallagene og Rogland Bondelags verveutvalg. Det er også lettere å verve når trygg, ren og lokal mat er i vinden, og at jordbrukspolitikk har blitt tydelig satt på den politiske agendaen. Medlemsveksten viser støtte til Bondelagets arbeid med å sikre gode drifsvilkår for norske bønder, som igjen gagner hele distrikts-Norge, enten man lever av jordbruksrelatert virksomhet eller andre næringer som f.eks turisme, eller ønsker å sikre tilgang på trygg og god norsk mat produsert på norske ressurser.