Delmål i prosjektet:

  1. Kartlegge omfanget og identifisere problem i form av feilmeldinger/falske alarmer i driftsbygninger i Rogaland

  2. Utvikle anlegg som er bedre tilpasset klima og inneklima i husdyrrom

  3. Skaffe oversikt over gjeldene lover og regelverk.

  4. Inngå samarbeid med viktige aktører som Gjensidige, Elotec, Rogaland Brannvesen, elektrofirma, andre

  5. Høyne interessen for og kompetansen om velfungerende anlegg

  6. Redusere driftskostnader på anleggene.

  7. Sikre stabilitet på anlegget.

  8. Oppnå velfungerende anlegg