Dirigenter, årsmøte

Jeg skal snakke om noe vi er helt avhengig av for å sikre lønnsomhet i landbruket, og det er produksjonsregulering. Produksjonsregulering er å tilpasse hvor mye som blir produsert av en vare, som er veldig viktig for å sikre et marked i balanse. Et marked i balanse gjør at man kan ta ut en høyere pris, i motsetning til hvis det er overproduksjon og det må settes inn tiltak som omsetningsavgift.

Vi har produksjonsregulering på flere produksjoner, men det er et svart hull, og det er i eggproduksjonen. I eggproduksjonen er det som kjent mottaksplikt, og hvem som helst kan starte opp når som helst, og Nortura er pliktig til å ta imot eggene. Måten en har prøvd å unngå for mye egg, er å førtidsslakte. Det har over tid vært overproduksjon og totalmarked for kjøtt og egg har sagt det ikke er rom for nyetableringer.  For ca. 1,5 år siden valgte en også å kjøpe ut eggprodusenter for et år for å hindre overproduksjon. Så har det skjedd ting etter det, med blant annet sykdomsutbrudd i Europa og svak kronekurs som har gjort at flere aktører kjøper mer norske egg. Det gjør at det nå at det plutselig er for lite egg i markedet.  Så er spørsmålet. Hadde dette skjedd hvis vi hadde hatt en produksjonsregulering?

Selv om eggnæringen akkurat nå står i en situasjon med underdekning, vet vi nå hvor fort det kan snu og det kan gå motsatt vei like raskt dersom det blir overetablering. Derfor mener Rogaland Bondelag at det er nå en må få på plass en løsning for produksjonsregulering i eggmarkedet.

Det var felles enighet mellom Bondelaget, Småbrukerlaget og Nortura i fjor om få til produksjonsregulering på egg. Der ble det foreslått: en to-delt omsetningsavgift med venteliste, men dette ble avvist av daværende landbruksminister. Men jeg mener at den hansken må tas opp igjen. Bondelaget må jobbe videre med å få på plass en regulering med den regjeringen som er nå. Høyre, FrP, og Venstre har sagt at de vil over på kontraktproduksjon på egg. Kontraktproduksjon vil være utrolig uheldig for distriktslandbruket fordi det vil sentralisere produksjonen.

Rogaland Bondelag mener at differensiert omsetningsavgift, eventuelt andre tilsvarende løsninger, er avgjørende for å få kontroll, skikkelig betaling og en stabil produksjon av egg langsiktig. Uten regulering vil en oppleve både over- og underdekning som vi har vært inne i nå. Vi presiserer derfor viktigheten av å få på plass en produksjonsregulering av eggproduksjonen.